Cách lựa chọn đồ chơi cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

Mầm non là độ tuổi mà việc giáo dục chủ yếu diễn ra theo hình thức vui chơi kết hợp học hỏi dưới sự hướng dẫn của giáo viên có chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Các đồ chơi được sử dụng cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non cũng có những yêu cầu nhất định.

Trong cơ sở giáo dục mầm non thì việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ phải đáp ứng các yêu cầu như thế nào?. Em ơi chị hỏi: hiện nay có văn bản nào quy định việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non không em? Nếu có thì cho chị cơ sở pháp lý luôn nha.

Đồ chơi sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non là gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Giải thích từ ngữ: Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Đồ chơi sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non là gì?

1. Đồ chơi sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non là đồ chơi trẻ em phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc. Giáo dục trẻ em mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi là đồ chơi).

2. Đồ chơi tự làm là đồ chơi do các tổ chức, cá nhân tự làm, phục vụ cho các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc. Giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non.

3. Học liệu sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non là các phương tiện vật chất lưu giữ. Mang hoặc phản ánh nội dung giáo dục mầm non nhằm phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc. Giáo dục trẻ em mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi là học liệu).

4. Học liệu dạng xuất bản phẩm là học liệu được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức. Được cấp giấy phép xuất bản, gồm: tài liệu in, tài liệu chữ nổi, tranh, ảnh, ảnh dạng thẻ. Và học liệu điện tử (là tài liệu được số hóa theo một cấu trúc định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên các thiết bị điện tử).

5. Học liệu tự làm là học liệu do các tổ chức, cá nhân tự làm, phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non.
Như vậy đồ chơi sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non là đồ chơi phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc. Giáo dục trẻ em mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trong cơ sở giáo dục mầm non thì việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ phải đáp ứng các yêu cầu như thế nào?

Căn cứ theo Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tại Sao Nên Chọn Mua Đồ Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Bé?

Tính an toàn của đồ chơi

1. Đồ chơi mầm non bảo đảm an toàn theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về an toàn đồ chơi trẻ em.

2. Đồ chơi bảo đảm các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đồ chơi ghi rõ các thông tin về bản quyền (tem, nhãn mác, nơi nhập khẩu, nơi sản xuất, hạn sử dụng, cách lắp đặt, bảo quản); có giấy chứng nhận hợp quy còn thời hạn hiệu lực; gắn dấu hợp quy theo quy định.

4. Đối với đồ chơi tự làm: các nguyên liệu, vật liệu bảo đảm vệ sinh, an toàn, không gây độc hại cho người sử dụng; hạn chế sử dụng đồ chơi làm từ nhựa tái chế và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tính thẩm mỹ của đồ chơi

1. Bảo đảm tính thẩm mỹ, màu sắc hài hòa, sinh động.

2. Bố cục hợp lý, hình dạng bề ngoài sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú trẻ.

3. Bảo đảm kích cỡ, trọng lượng phù hợp với thể chất và khả năng sử dụng của trẻ (dễ chơi, dễ di chuyển).

4. Dễ dàng kết nối, lắp ghép, lồng, xếp các chi tiết,

Tính giáo dục của đồ chơi

1. Phù hợp với nội dung Chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non; giúp trẻ em phát triển các lĩnh vực thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

2. Đáp ứng yêu cầu phát triển Chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với xu thế hội nhập và yêu cầu đổi mới phương pháp.

3. Đồ chơi giáo dục không chứa đựng nội dung bạo lực, thông tin xuyên tạc, kì thị về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính.

4. Đồ chơi được thiết kế có tính năng kích thích phát triển thể chất, tư duy, sáng tạo; phù hợp với nhu cầu và phát triển của từng độ tuổi.

5. Hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt bao gồm các nhu cầu về thể chất, giác quan và học tập.

Như vậy trong cơ sở giáo dục mầm non thì việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định như trên về:

Tính an toàn của đồ chơi;

Tính thẩm mỹ của đồ chơi;

Tính giáo dục của đồ chơi.

Đồ chơi cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì có được sử dụng không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Đồ chơi cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì có được sử dụng không?

Nguyên tắc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

1. Đồ chơi có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Đồ chơi không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và học liệu được lựa chọn theo các nguyên tắc sau:

a) Đồ chơi, học liệu mầm non bảo đảm các yêu cầu được quy định tại Mục 1Mục 2 Chương 2 Thông tư 47/2020/tt-bgdđt này;

b) Lựa chọn đồ chơi, học liệu căn cứ vào nhu cầu thực tế thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Phát triển Chương trình giáo dục mầm non; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm;

c) Lựa chọn đồ chơi mầm non, học liệu căn cứ vào điều kiện thực tế. Về vật chất (địa điểm, không gian xếp đặt); về nguồn lực. (Khả năng khai thác, sử dụng, ứng dụng đồ chơi của cán bộ quản lý và giáo viên).

3. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Như vậy đồ chơi cho trẻ tại cơ sở giáo dục mần non không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vẫn được sử dụng nhưng phải được lựa chọn theo các nguyên tắc trên.

5/5 - (9 bình chọn)

One thought on “Cách lựa chọn đồ chơi cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

  1. Pingback: Lựa chọn trang thiết bị đồ chơi mầm non giúp con phát triển trí tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *