Phần Mềm Mầm Non Phần mềm quản lý mầm non

Phần mềm quản lý mầm non

Thông tin sản phẩm

 • GIỚI THIỆU CHUNG

  Phần mềm quản lý mầm non  là phần mềm được thiết kế nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý học sinhquản lý giáo viên,quản lý thu chi, quản lý dinh dưỡng, quản lý sức khỏe cho tất cả các trường mầm non trong và ngoài công lập.

  Phần mềm quản lý trường mầm non  được thiết kế hiện đại, giao diện thân thiện, khoa học và thẩm mỹ, với nhiều chức năng tiện ích hiện đại, tự động giúp cho nhà trường và giáo viên thực hiện được tốt nhất công việc của mình từ đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục

  phan-mem-quan-ly-truong-mam-non

  CHỨC NĂNG CHÍNH PHẦN MỀM 
  Quản trị hệ thống

  Chức năng tùy chọn hệ thống
  Giúp người sử dụng thiết lập các thông tin về công ty, thiết lập các tham số hoạt động cho chương trình.
  Quản lý danh sách người dùng
  Quản lý Nhóm người dùng
  Phân quyền truy cập hệ thống.
  Ghi nhật ký truy cập hệ thống

  phan-mem-quan-ly-truong-mam-non-2

  Quản lý danh mục

  Danh mục Năm học
  Danh sách Điểm trường phụ
  Danh sách Khối
  Danh mục Lớp học.
  Danh mục Nhóm thực phẩm.
  Danh mục Thực phẩm.
  Danh sách Đối tượng
  Danh mục Loại tiền
  Danh mục Khoản thu, Khoản chi

  Quản lý Cán bộ – Giáo viên

  Danh sách Cán bộ – Giáo viên
  Phân công giảng dạy.
  Quản lý Bài giảng.

   

  uản lý Học sinh

  Danh sách học sinh
  Phân lớp học sinh.
  Điểm danh – Báo ăn
  Cập nhật trạng thái học sinh: Học sinh đã nghỉ, đã ra trường….

  phan-mem-quan-ly-truong-mam-non-219

  Quản lý Dinh dưỡng

  Quản lý Phiếu nhập thực phẩm
  Tính thực đơn – Phiếu xuất thực phẩm
  Lập thực đơn mẫu.
  Kiểm kê thực phẩm.
  Nhập số tồn thực phẩm đầu kỳ.

  Quản lý Thu chi

  Lập Biên lai thu
  Lập Biên lai trả.
  Phiếu chi
  Phiếu thanh toán đi chợ
  Nhập số phiếu ăn tồn đầu kỳ.

  Quản lý Tài sản

  Danh sách tài sản
  + Thống kê tài sản

  Quản lý Gửi email

  Danh sách Việc gửi email
  Thực hiện gửi email
  Quản lý Lịch sử gửi email cho phụ huynh học sinh

  Chức năng Hỗ trợ

  CHAT trực tuyến
  Hỗ trợ trực tuyến qua TeamViewer
  Website
  Tự động cập nhật


  Hệ thống báo cáo 
  Hệ thống bán cáo trong Phần mềm quản lý trường mầm non GNS.NET PRO đa dạng chi tiết, với nhiều tham số tùy chọn xem báo cáo, giúp người quản lý nắm bắt được tình hình thông tin một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

  phan-mem-mam-non