Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn

Thông tin sản phẩm

 • Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn

  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

  1. Kết luận:

  Giáo dục mầm non chiếm vị trí quan trọng, là một điểm khởi đầu, đặt nền tảng vững chắc cho trẻ sau này. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng, một việc làm có ý nghĩa, là một hướng đi đúng đắn và cũng là nhân tố quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu về chất lượng giáo dục trẻ. Vì vậy, tất cả cán bộ giáo viên phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức. Giáo viên phải luôn yêu thương, gần gũi trẻ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, đầu tư đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy để thu hút trẻ đến trường, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm và truyên truyền kiến thức nuôi – dạy trẻ cho các bậc cha mẹ học sinh.

   – Giáo dục mầm non là nền tảng sơ khai, nền giáo dục đầu tiên nhằm tác động mạnh vào sự phát triển hình thành nhân cách con người. Giáo dục mầm non là một nền móng giáo dục vững chắc cho nền giáo dục nước nhà, còn được coi là hành trang lí tưởng bước vào cuộc đời của con người. Ta có thể nói giáo dục làm thay đổi con người từ thuở sơ khai đến hiện đại. Muốn hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước thì phải phát triển mạnh mẽ về giáo dục. Hiện nay, giáo dục nước ta đang thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non mới. Đòi hỏi người giáo viên phải có nhiều biện pháp giáo dục nhằm phát huy mọi khả năng sáng tạo của trẻ, nâng cao năng lực tư duy, tích cực chủ động của trẻ. Muốn thực hiện được công việc đó thì công tác nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là vấn đề cấp bách và cần thiết. Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nâng cao vai trò vị trí của người giáo viên trong xã hội.

  Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn

  Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn

  1. Bài học kinh nghiệm.

  Muốn thực hiện tốt chất lượng nhà trường, người quản lý phải coi công tác bồi dưỡng đội ngũ là nhiệm vụ hàng đầu, là việc làm thường xuyên, xuyên suốt quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

  Người cán bộ quản lý phải là người gương mẫu về mọi mặt, xây dựng cho mình một nề nếp thói quen làm việc có khoa học để có sức thuyết phục đối với giáo viên.

  Phải nắm chắc năng lực của giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng đúng lúc, đúng hướng.

  Thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh, sinh hoạt có nề nếp, có chất lượng, tạo được khí thế thi đua

  liên tục, thúc đẩy giáo viên luôn có sáng tạo trong chuyên môn.

  Tạo điều kiện cho tập thể giáo viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, nâng cao nhận thức bản thân.

   Có sự kiểm tra, đánh giá chính xác để tạo niềm tin đối với tập thể

  Tổ chức nhiều hoạt động giúp giáo viên nâng cao tay nghề: dự giờ, thao giảng, chuyên đề…

  Cần chú trọng động viên khen thưởng kịp thời giúp giáo viên phấn khởi tham gia các phong trào có chất lượng hơn.

  Bồi dưỡng về tinh thần và vật chất, quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh kinh tế của từng giáo viên nhằm tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

  3.Khuyến nghị đề xuất :

  * Đối với ngành giáo dục :

  – Đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng chuyên môn.

  – Tạo điều kiện cho cán bộ cốt cán các nhà trường đi tham quan học tập kinh nghiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  –  Tổ chức một số chuyên đề trọng điểm về bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường

  * Đối với địa phương:

       – Chính quyền địa phương nên tạo điều tham mưu các cấp lãnh  đạo để  xậy dựng 2 điểm trườngĐại Lan và Xóm Mới đề nhà trường có đủ cơ sở vật chất phụ vụ cho công tác chuyên môn .

  * Đối với nhà trường:

  Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị .

  – Tổ chức chuyên đề, thao giảng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy và giáo dục trẻ.

  – Thường xuyên kiểm tra, dự giờ thăm lớp để nắm tình hình của giáo viên.

  –  Tăng cường mua sắm đồ dùng – đồ chơi ngoài trời mầm non để phục vụ tốt cho việc giảng dạy 

    *Đối với giáo viên:

             – Thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

             – Tăng cường làm đồ dùng – đồ chơi để có phương tiện giảng dạy phù hợp và thu hút trẻ tham gia học tập.

     *Trên đây là “ cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non  xã Duyên Hà huyện Thanh Trì- Hà Nội ”.

          Rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, cũng như hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp góp ý, để giúp tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý và có thêm những biện pháp mới chỉ đạo giáo viên đạt hiệu quả cao hơn ở những năm tiếp theo.

            Xin chân thành cảm ơn !

  Xem thêm sang kien kinh ghiem mam non

  Link tải tài liệu:  http://tinyurl.com/chuyenmongiaovien