Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao hoạt động góc

Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao hoạt động góc

Thông tin sản phẩm

 • Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao hoạt động góc

  Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ ở trường mầm non

  Qua một năm thực hiện: “Chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ  ở trường mầm non B xã Ngọc Hồi”, tôi nhận thấy:

  – Việc giáo viên tích cực nâng cao tổ chức hoạt động chơi ở các góc cho trẻ rất phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, giúp cho sự phát triển, sự phong phú và mở rộng dần các mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trường xung quanh. Qua đó giúp thoả mãn “ nhu cầu muốn bắt chước, muốn làm người lớn” của trẻ, “ trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin”. Đồng thời giúp giáo viên cập nhật kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động chơi ở các góc, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, khả năng sáng tạo, linh hoạt trong các giờ hoạt góc cũng như trong các giờ dạy. Từ đó góp phần hoàn thành tốt kế hoạch năm học của nhà trường nói riêng và của ngành học nói chung.

  – Nhờ có việc thực hiện: “Chỉ đạo giáo viên nâng cao chất hoạt động góc cho trẻ  ở trường mầm non B xã Ngọc Hồi” mà kết quả dự thi chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2012 – 2013 đã cao hơn các năm học trước, đã có 02/02 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trẻ cuối năm đạt cao, các lĩnh vực phát triển đạt từ 94% – 98%.

  – Đạt được kết quả trên là nhờ sự tạo điều kiện chăm lo cơ sở vật chất đồ chơi ngoài trời mầm non của ban lãnh đạo các cấp, của các bậc phụ huynh; sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì; 03 đồng chí trong tổ giáo vụ mầm non và đồng chí hiệu trưởng nhà trường, cùng sự nỗ lực của bản thân và các bạn đồng nghiệp.

  2Bài học kinh nghiệm:

  Để có được những kết quả trên, sau quá trình thực hiện, tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

  – Nhận thức của giáo viên và sự trang thiết bị mầm non thêm kiến thức về cách tổ chức hoạt động ở các góc của đội ngũ được nâng lên thì phong trào tổ chức hoạt động góc cho trẻ của nhà trường mới phát triển mạnh mẽ được.

  – Kế hoạch xây dựng vừa tầm với quy mô của nhà trường sẽ dễ dàng để tất cả giáo viên thực hiện.

  – Việc thường xuyên đôn đốc tổ chức hoạt động góc với nội dung chơi phong phú cho trẻ ngay từ đầu năm đã làm cho đội ngũ giáo viên hiểu rõ trách nhiệm cần phải thực hiện một cách tự giác, không cắt bỏ hoạt động.

  – Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức chính quyền, đoàn thể… sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch.

  – Để có nhiều giờ hoạt động góc hiệu quả, giúp giáo viên giảm nhẹ áp lực thì chúng ta nên có những sự vận dụng linh hoạt, thừa hưởng có chọn lọc những thành quả của đồng nghiệp khắp nơi.

  – Không để giáo viên sử dụng nguyên bản các giáo án tổ chức hoạt động góc do sưu tầm được mà đòi hỏi giáo viên phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của trẻ tại lớp mình và cần phải nắm vững giáo án để khi thực hiện được tự nhiên, sinh động và phù hợp hơn.

  3Khuyến nghị:

  – Đề xuất Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì tiếp tục tổ chức các hoạt động mẫu ở các trường điểm để nhiều giáo viên được tham dự.

  – Đề xuất UBND, Phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính Huyện Thanh Trì đầu tư, cấp thêm cho nhà trường thiết bị đồ dùng, đồ chơi ( Theo thông tư  02/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục& Đào tạo về “ Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN” ) cho các lớp để phục vụ hoạt động góc cho trẻ.

  Trên đây là bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi, rất mong các cấp lãnh đạo cũng như hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp góp ý, bổ sung cho tôi để tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý và chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ trong những năm tiếp theo.

  Nguồn: sáng kiến kinh nghiệm mầm non

  MỤC LỤC

   

  Phần I:

   

  Đặt vấn đề 

  Trang

  1

  Phần II: Nội dung

  1. Cơ sở lý luận

   

  3

  2. Cơ sở thực tiễn 3
         2.1 Mô tả thực trạng 4
         2.2 Thuận lợi 4
         2.3 Khó khăn 4
  3. Các biện pháp 5
  3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động góc cho trẻ. 5
  3.2 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng về nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho giáo viên trong việc tổ chức hoạt động góc. 9
  3.3 Biện pháp 3: Tạo điều kiện trang bị về tài liệu, nguyên vật liệu, thiết bị đồ dùng, đồ chơi và kinh phí cho giáo viên tổ chức hoạt động góc. 12
  3.4 Biện pháp 4: Phát động và tổ chức các hội thi nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ. 14
  3.5 Biện pháp 5 : Chỉ đạo xây dựng lớp điểm, triển khai việc tổ chức hoạt động góc cho các lớp khác kiến tập. 16
  3.6 Biện pháp 6: Kiểm tra, đánh giá. 17
        3.7 Biện pháp 7: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh để nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ trong nhà trường. 19
  4. Kết quả đạt được 20
  Phần III: Kết luận và khuyến nghị 23
  1. Kết luận chung 23
  2. Bài học kinh nghiệm 23
  3. Khuyến nghị 24
  Phần IV: Tài liệu tham khảo 25
  Phần V: Phụ lục  

   

  Link tải tài liệu:  http://tinyurl.com/hoatdonggoc