Sáng kiến kinh nghiệm Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức

Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức

Thông tin sản phẩm

 • Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức

  Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng ở trường mầm non

  Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục mầm non vì Giáo dục mầm non giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bởi vậy Đảng và Nhà nước đã đề ra những chính sách phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ tạo cơ sở cho trẻ phát triển toàn diện.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Trước hết mỗi CB – GV – NV cần nhận thức rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ lớn lao đó là đào tạo một thế hệ tương lai cho đất nước, định hướng tốt các kế hoạch, nhiệm vụ trên giao. Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Hơn ai hết Hiệu trưởng cùng với Công đoàn cần phải sát sao động viên những gương tốt, kịp thời giúp đỡ những đoàn viên có những điều kiện khó khăn trong cuộc sống đời thường và thiếu sót trong nhiệm vụ được giao, tạo cơ hội cho họ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Có như vậy thì các hoạt động phong trào mới thực sự gắn bó trong công việc chung để tạo ra sự hải hòa trong các hoạt động, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để cùng nhau thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học.

  Bản thân tôi tin tưởng rằng trong thời gian tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệu trưởng với Công đoàn trường cùng với sự phấn đấu nỗ lực của bản thân và sự đồng tâm nhất trí cao của tập thể CB – GV – NV trường mầm non A xã Tứ Hiệp sẽ phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua và giành nhiều danh hiệu cao hơn trong các năm học tiếp theo.

  1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

  Trong quá trình thực hiện đề tài này bản thân tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm như sau:

  – Hiệu trưởng và Công đoàn cơ sở đều xác định được trách nhiệm công việc, cũng như luôn phải có giải pháp sáng tạo và đoàn kết đồng thuận trong phối hợp.

  – Bầu không khí sư phạm trong nhà trường phải luôn đầm ấm vui vẻ.

  – Người Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng có năng lực trong công tác quản lý. Hai bên có cùng mục đích lý tưởng thì hiệu quả công việc sẽ cao.

  – Biết tập hợp và vận động các đoàn thể, CB – GV – NV tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường một cách tự nguyện, tự giác vì mục đích chung.

  – Kế hoạch thực hiện và biện pháp phối hợp phải mang tính thực tiễn cao và phải luôn được kiểm tra, giám sát chặt chẽ chi tiết từng công việc.

  – Nội dung thi đua phải phù hợp với yêu cầu thực tế của Chủ trương chung và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

  – Xây dựng tốt được quỹ khen thưởng, quan tâm chăm lo tới đội ngũ về tinh thần và vật chất tốt thì sẽ góp phần động viên cổ và các cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua.

  – Linh hoạt biết vận dụng khai thác tốt các ngồn nội lực và ngoại lực để phục vụ cho các phong trào của nhà trường.

  – Tính nghiêm túc và dám chịu trách nhiệm của mỗi bên trong làm việc thì chắc chắn sẽ khắc phục những thiếu sót kịp thời.

  Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức

  Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức

  III. KHUYẾN NGHỊ:

  Qua thực tế về công tác phối hợp thực hiện công tác thi đua và các phong trào quần chúng trong nhà trường tôi có khuyến nghị như sau:

  – Đối với Công đoàn ngành: Cần mở lớp bồi dưỡng dài hạn cho cán bộ công đoàn cơ sở để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ thanh tra của nhà trường để được học tập và nắm vững các quy định và để tiến hành các công việc được thuận lợi.

  – Đối với Công đoàn cơ sở: Thường xuyên phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thì hiệu quả của phong trào thi đua sẽ cao.

  – Đối với đội ngũ CB – GV – NV phải biết phát huy nội lực, nhiệt tình, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua.

  – Đề nghị các cấp xét duyệt phổ biến rộng rãi các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao để kinh nghiệm được ứng dụng trong thực tế.

  Rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo cũng như Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp góp ý, bổ sung cho tôi để tôi vững vàng hơn trong công tác phối hợp với Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

  Xin chân thành cảm ơn!  

  Nguồn:  sang kien kinh nghiem mam non

  MỤC LỤC

  A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  I. Cơ sở lý luận

  II. Cơ sở thực tiễn

  1. Mô tả thực trạng

  2. Thuận lợi

  3. Khó khăn

  III. Các biện pháp

  1. Biện pháp

  1: Phối hợp xây dựng kế hoạch

  2. Biện pháp

  2: Phối hợp tổ chức Hội nghị “Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên” đầu năm học.

  3. Biện pháp 3: Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua “Hai tốt”.

  4. Biện pháp

  4: Phối hợp thực hiện các phong trào quần chúng.

  5. Biện pháp

  5: Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ.

  6. Biện pháp 6: Phối hợp xây dựng bầu không khí sư phạm đầm ấm.

  IV. Kết quả đạt được

  C. KẾT LUẬN

  I. Kết luận chung

  II. Bài học kinh nghiệm

  III. Khuyến nghị

  TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC

  Link tải tài liệu:  http://tinyurl.com/kdm2k7q