Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh

Bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh

Thông tin sản phẩm

 • Bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại ngữ đóng vai trò then chốt và là chìa khóa để phát triển hội nhập. Kinh nghiệm của các nước phát triển và các nước công nghiệp mới nổi trên thế giới cũng như trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã chỉ rõ, trong những điều kiện cần thiết để hội nhập và phát triển thì ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết, là phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong tiến trình hội nhập và phát triển.

  Nhận thức rõ vấn đề này, ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” với mục tiêu chung là “ Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”

  Giáo dục nói chung và giáo dục đại học Việt Nam nói riêng cũng đang trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới. Có thể khẳng định việc đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trong các cơ sở đào tạo và trong trường đại học đang được coi là ưu tiên hàng đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đưa ra chỉ tiêu phấn đấu “5% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên vào năm 2015 và đạt 30% vào năm 2020” (Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

  Hoạt động theo mô hình đại học vùng, đa cấp, đa ngành, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và nâng cao trình độ của người học, để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam. Cùng với xu thế phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập, ĐHTN đã và đang chủ động phát triển công tác hợp tác quốc tế, hội nhập sâu hơn nữa với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Đại học ở trong nước và trên trường quốc tế.

  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đại học luôn coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo để sinh viên khi ra trường có thể đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, ĐHTN xác định rõ việc nâng cao và chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và sinh viên là một yêu cầu khách quan, cấp bách của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và của cả đất nước nói chung.

  Bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh

  Bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh

   

  1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2013 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2014
  2. Bồi dưỡng, chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh
  3. a) Năm 2013, việc bồi dưỡng, chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và mục tiêu của Đề án, UBND thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ Huế, Viện Anh ngữ ELI tổ chức bồi dưỡng, chuẩn hóa năng lực ngôn ngữ cho giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) theo quy định. Các giáo viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng sau:

   

  Đợt Đơn vị

  bồi dưỡng

  Cấp Số lượng giáo viên

  tham gia

  Năng lực ngôn ngữ
  B1 B2 C1 C2 Không đạt Vắng
  1 Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng THCS 24 12 12 0 3
  2 THPT 20 18 2 0
  3 THCS 21 13 2 6
  4 TH 31 27 2 2
  5 TH 13 10 3 0
  6 Viện Anh ngữ ELI TH 28 18 10 0
  7 THCS 92 39 2 48 3
  8 THPT 98 63 24 8 3

  Từ kết quả bồi dưỡng của năm 2013, năng lực ngôn ngữ của giáo viên tiếng Anh các cấp tính đến cuối tháng 12/2013 như sau:

   

  Cấp học Tổng số giáo viên (GV) A1 A2 B1 B2 C1 C2 Trình độ chuẩn theo quy định Số lượng

  GV đạt chuẩn

  Tỉ lệ %
  TH 227 6 25 75 77 9 0 B2 86 37,8
  THCS 348 7 34 110 131 4 0 B2 135 38,7
  THPT 196 0 6 88 34 50 1 C1 51 26
  TT GDTX 12 0 3 9 0 0 0 C1 0 0
  Tổng số 771 13 65 273 242 63 1 272 35,3

   

  Kinh phí từ tất cả các nguồn để bồi dưỡng giáo viên được bố trí thực hiện trong năm 2013 là 2.339 triệu đồng.

  1. b) Năm 2014, tổ chức bồi dưỡng cho 212 giáo viên ngoại ngữ và ước có 92 giáo viên tự học để đạt trình độ chuẩn theo quy định, với kinh phí 2.290 triệu đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm bồi dưỡng được 30 giáo viên, kinh phí giải ngân được là 220 triệu đồng.
  2. Bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn Toán và Tin học
  3. a) Năm 2013, Sở GD&ĐT thành phố đã phối hợp với Viện Anh ngữ ELI tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cho 8 lớp gồm có 240 cán bộ quản lý và giáo viên Toán, Tin các cấp TH, THCS, THPT. Nhìn chung, đây là lớp mở đầu, hướng dẫn và tập làm quen với tiếng Anh, giao tiếp bằng tiếng Anh, làm tiền đề để tiếp tục bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh. Số giáo viên bộ môn Toán, Tin học này sẽ làm lực lượng chính tham gia giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh khi triển khai dạy chương trình này ở các trường phổ thông. Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được bố trí thực hiện năm 2013 là 720 triệu đồng.
  4. b) Năm 2014, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Viện Anh ngữ ELI tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cho 8 lớp gồm có 240 cán bộ quản lý và giáo viên Toán, Tin các cấp TH, THCS, THPT với kinh phí bồi dưỡng được bố trí là 720 triệu đồng.

  Bồi dưỡng nâng cao 5 năng lực cho 49 giáo viên tiếng Anh cốt cán của 3 cấp học: TH, THCS, THPT và cán bộ phụ trách ngoại ngữ của các phòng GD&ĐT đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ của 07 quận, huyện tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

  Bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý Đề án ngoại ngữ cho các cán bộ phụ trách Đề án cấp Sở.

  Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông, giáo dục thường xuyên chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ. Tập trung chú trọng đẩy mạnh nâng chuẩn giáo viên phổ thông. Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho các giáo viên phổ thông đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ.

   

  1. Việc tổ chức mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ
  2. a) Năm 2013, đầu tư mua sắm 30 phòng học ngoại ngữ với kinh phí là 8.557 triệu đồng. Trong đó, đầu tư phòng học ngoại ngữ cho 11 trường TH, 15 trường THCS và 04 trường THPT.
  3. b) Năm 2014, đầu tư mua sắm 14 phòng học ngoại ngữ với kinh phí là 4.150 triệu đồng. Trong đó, đầu tư phòng học ngoại ngữ cho 08 trường TH, 04 trường THCS và 02 trường THPT. Đầu tư mua sắm 1 phòng học ngoại ngữ cho trường xây dựng mô hình nồng cốt với kinh phí là 300 triệu đồng.
  4. Các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ
  5. a) Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT thành phố đã tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học, tập trung chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là bộ môn ngoại ngữ. Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo đổi mới việc dạy học ngoại ngữ, chú trọng rèn luyện thêm kĩ năng thực hành: Nghe – Nói, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, đổi mới hình thức thi học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên về phương pháp dạy học bộ môn, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng của Bộ GD&ĐT, đẩy mạnh việc tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm, tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại các đơn vị trường học như Ngày hội tiếng Anh, Thi hùng biện tiếng Anh… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn ngoại ngữ trong nhà trường.
  6. b) Triển khai xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, các phần mềm dạy học ngoại ngữ giai đoạn 1 và 2 với kinh phí thực hiện năm 2013 là 300 triệu đồng và năm 2014 là 300 triệu đồng.
  7. c) Xây dựng trường điển hình (TĐH) về đổi mới dạy và học ngoại ngữ:

  – Căn cứ tiêu chí của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT chọn Trường TH Hoàng Dư Khương (quận Cẩm Lệ), Trường THCS Lê Lợi (quận Ngũ Hành Sơn), Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) để xây dựng thành các TĐH về thực hiện đổi mới toàn diện về công tác dạy và học ngoại ngữ.

  – Các TĐH về thực hiện đổi mới toàn diện về công tác dạy và học ngoại ngữ tập trung thực hiện các hoạt động sau:

  + Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh của nhà trường về việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu mới.

  + Chọn cử giáo viên tiếng Anh cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực giáo viên các TĐH của Đề án. Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn 01 giáo viên có kết quả bồi dưỡng tốt nhất tham gia đào tạo nâng cao ở nước ngoài theo chương trình của Đề án.

  + Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ.

  + Cán bộ quản lý của nhà trường tham gia các lớp tập huấn do Đề án tổ chức về xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động của mô hình điển hình.

  + Xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh sau khi hoàn thành các cấp học như sau: Học sinh tốt nghiệp TH đạt trình độ bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương đương trình độ A1); tốt nghiệp THCS đạt trình độ bậc 2 (tương đương trình độ A2); tốt nghiệp THPT đạt trình độ bậc 3 (tương đương trình độ B1). Đối với giáo dục chuyên nghiệp (cao đẳng, trung cấp và dạy nghề) với mức trình độ tối thiểu đạt được bậc 2 (tương đương trình độ A2) sau khi tốt nghiệp trường nghề, bậc 3 (tương đương trình độ B1) sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng không chuyên ngữ, bậc 4 (tương đương trình độ B2) sau khoá tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngữ.

  + Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Xây dựng các môi trường làm việc có sử dụng ngoại ngữ ở cơ quan, nhà trường.

  + Tổ chức các hoạt động để học sinh tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh trong giáo viên và học sinh, như: tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các khối lớp, thi hát bằng tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, Ngày hội tiếng Anh…

  + Chủ động tham mưu thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên người nước ngoài tham gia đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường.

  + Bổ sung học liệu, phần mềm dạy và học ngoại ngữ và các trang thiết bị cần thiết phù hợp với điều kiện đã có của nhà trường, đảm bảo phục vụ hiệu quả việc đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ của nhà trường. Triển khai tập huấn và sử dụng hiệu quả các phần mềm và trang thiết bị dạy học được trang bị.

  1. Đánh giá chung

  Nhìn chung trong năm 2013 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2014, công tác triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ tại Đà Nẵng, ngành GD&ĐT thành phố đã có những ưu điểm và khó khăn, hạn chế sau:

  1. a) Ưu điểm:

  – Sở GD&ĐT đã thực hiện đầy đủ các nội dung, kế hoạch Đề án. Tổ chức tốt các khóa bồi dưỡng, nâng chuẩn cho giáo viên. Cán bộ quản lý giáo dục đã có nhiều giải pháp tích cực, hữu hiệu động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng. Bản thân đại đa số giáo viên có ý thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu công việc.

  1. b) Khó khăn, hạn chế:

  – Số lượng giáo viên cùng lúc tham gia bồi dưỡng nhiều nên các đơn vị gặp nhiều khó khăn khi phân công dạy tăng, thay. Một số giáo viên đã có tuổi, khó tiếp thu thêm kiến thức mặc dù đã được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhưng không nâng được chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, sĩ số học sinh trên lớp đông nên giáo viên khó khăn khi đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt trong các giờ thực hành…

  – Chưa có chính sách, cơ chế để chuyển đổi giáo viên trong các cấp, giữa các đơn vị khi giáo viên được bồi dưỡng nhiều lần nhưng không nâng được chuẩn theo quy định, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu về bộ môn, công việc được giao.

   

   

   

  1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NĂM 2015
  2. Tăng cường năng lực đội ngũ

  – Tiếp tục rà soát năng lực ngoại ngữ của giáo viên các cấp, bậc học để bồi dưỡng đạt chuẩn, dự kiến số giáo viên được khảo sát năng lực tiếng Anh là 50 người. Kinh phí thực hiện khảo sát do giáo viên tự chi trả.

  – Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh để giảng dạy tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động đổi mới trong dạy và học ngoại ngữ các cấp, bậc học.

  – Triển khai bồi dưỡng nâng cao 5 năng lực cho tất cả giáo viên tiếng Anh cốt cán của 3 cấp học: TH, THCS, THPT và cán bộ phụ trách ngoại ngữ của các phòng GD&ĐT đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ của 07 quận, huyện tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

  – Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông, giáo dục thường xuyên chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ. Tập trung chú trọng đẩy mạnh nâng chuẩn giáo viên phổ thông. Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho các giáo viên phổ thông đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ.

  – Tiếp tục phối hợp với Viện Anh ngữ ELI tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cho 12 lớp với 360 cán bộ quản lý và giáo viên Toán, Tin các cấp TH, THCS, THPT để làm lực lượng chính tham gia giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh khi triển khai dạy chương trình này ở các trường phổ thông.

  1. Xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, các phần mềm dạy học ngoại ngữ

  Triển khai xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, các phần mềm dạy học ngoại ngữ giai đoạn 3 với kinh phí thực hiện năm 2015 là 300 triệu đồng.

  1. Đầu tư hiệu quả trang thiết bị, phần mềm, học liệu, tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ

  – Tiếp tục chỉ đạo các trường phổ thông quản lý, sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn ngoại ngữ đã được trang bị.

  – Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 41 phòng học ngoại ngữ với kinh phí dự toán là 12.300 triệu đồng. Trong đó, đầu tư cho phòng học ngoại ngữ của 21 trường TH, 14 trường THCS và 06 trường THPT.

  – Tiếp tục bổ sung học liệu, phần mềm dạy và học ngoại ngữ và các trang thiết bị cần thiết phù hợp với điều kiện đã có của nhà trường, đảm bảo phục vụ hiệu quả việc đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ của nhà trường. Triển khai tập huấn, sử dụng hiệu quả các phần mềm và trang thiết bị dạy học được trang bị.

  1. Tổng kết mô hình TĐH về đổi mới dạy và học ngoại ngữ

  – Tiếp tục chọn lựa 6 trường phổ thông (2 trường TH, 3 trường THCS, 1 trường THPT) để xây dựng thành các TĐH về thực hiện đổi mới toàn diện về công tác dạy và học ngoại ngữ.

  – Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm mô hình TĐH về thực hiện đổi mới toàn diện về công tác dạy và học ngoại ngữ để triển khai mô hình đại trà sau năm 2016.

  – Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trao dồi ngoại ngữ, đặc biệt ưu tiên tiếng Anh để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong trường phổ thông.

  – Xây dựng các môi trường văn hóa và môi trường tự nhiên để giáo viên và học sinh thường xuyên hoạt động, sinh hoạt, nâng cao khả năng, kĩ năng dùng ngoại ngữ.

  – Chủ động tham mưu thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên người nước ngoài tham gia đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường.

  1. Triển khai dạy và học ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh

  Tăng cường, đa dạng việc dạy và học các ngoại ngữ tại các trường phổ thông, cụ thể:

  1. a) Tiếng Nhật:

  – Tiếp tục triển khai dạy học tiếng Nhật đại trà tại các trường đã tham gia thí điểm dạy học tiếng Nhật từ năm học 2005-2006, cụ thể: Trường THCS Lê Lợi (quận Ngũ Hành Sơn), THCS Tây Sơn (quận Hải Châu), THPT Phan Châu Trinh và THPT Hoàng Hoa Thám.

  – Triển khai dạy tiếng Nhật là ngoại ngữ 2 cho các lớp tiếng Anh tại trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu).

  1. b) Tiếng Hàn Quốc: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại các một số trường phổ thông tại quận Cẩm Lệ từ năm học 2015-2016.
  2. c) Tiếng Đức

  – Chuẩn bị đội ngũ giáo viên đủ năng lực, đủ tiêu chuẩn tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Đức trong và ngoài nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức.

  – Các giáo viên được đào tạo và đáp ứng yêu cầu sẽ được tuyển dụng để tham gia giảng dạy tiếng Đức tại các trường phổ thông của thành phố.

  1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

  Tiếp tục bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý Đề án ngoại ngữ cho các cán bộ phụ trách Đề án cấp Sở.

  III. DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NĂM 2015

  Tổng dự toán kinh phí triển khai Đề án trong năm 2015 là: 20.440 triệu đồng (Hai mươi tỉ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng ).

  1. Chia ra theo nội dung thực hiện:
  2. a) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong nước: 5.140 triệu đồng (trong đó: kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) GD&ĐT: 3.200 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp của thành phố: 1.940 triệu đồng). Trong đó:

  – Chi trả 100% kinh phí cho các giáo viên cấp TH, THCS, THPT chưa đạt chuẩn qua khảo sát hoặc chưa được khảo sát, chưa được cử tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực nào từ năm 2012 đến nay.

  – Hỗ trợ 50% kinh phí bồi dưỡng nâng chuẩn và thi cấp chứng chỉ cho các giáo viên đạt chuẩn theo quy định khi có đầy đủ chứng từ hợp lí đối với các giáo viên đã được cử tham dự các lớp bồi dưỡng mà chưa đạt chuẩn theo quy định hoặc nghỉ tham gia các lớp bồi dưỡng mà không có lý do chính đáng.

  – Triển khai dạy và học ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh cho giáo viên các cấp TH, THCS, THPT.

  1. b) Bồi dưỡng cho giáo viên ngoại ngữ ở nước ngoài: 300 triệu đồng (trong đó: kinh phí Chương trình MTQG GD&ĐT: 300 triệu đồng).
  2. c) Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ: 2.400 triệu đồng (trong đó: kinh phí Chương trình MTQG GD&ĐT: 2.400 triệu đồng).
  3. d) Tăng cường trang bị cơ sở vật chất và thiết bị thiết yếu cho việc dạy và học ngoại ngữ: 12.300 triệu đồng (trong đó: kinh phí Chương trình MTQG GD&ĐT: 6.000 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp: 6.300 triệu đồng).
  4. e) Xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, các phần mềm dạy học ngoại ngữ: 300 triệu đồng (trong đó: kinh phí sự nghiệp 300 triệu đồng).
  5. Chia ra theo nguồn kinh phí:
  6. a) Chương trình MTQG GD&ĐT: 11.900 triệu đồng.
  7. b) Nguồn ngân sách thành phố:        8.540 triệu đồng.

  (Chi tiết theo biểu số 1, biểu số 2 đính kèm)

  1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  2. Nhiệm vụ

            Trên cơ sở mục tiêu đã đề ra, Sở GD&ĐT tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

  1. a) Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện.
  2. b) Phối hợp với các tổ chức, cơ sở giáo dục tiếp tục bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh hiện đang tham gia giảng dạy tại các trường TH, THCS, THPT và các trung tâm GDTX-HN&DN.
  3. c) Phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ cho giáo viên. Khuyến khích giáo viên tham dự các khóa đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế do các tổ chức, trường đại học trong và ngoài nước tổ chức.
  4. d) Phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và Viện Anh ngữ ELI tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên bộ môn Toán, Tin học theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  5. e) Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ.
  6. Giải pháp
  7. a) Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên tiếng Anh trong toàn thành phố về việc bồi dưỡng, nâng chuẩn, việc tự học, tự bồi dưỡng, ý thức trách nhiệm, tự học, tự rèn của giáo viên để đáp ứng các yêu cầu mới của bộ môn. xác định việc bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh các trường TH, THCS, THPT là một quá trình lâu dài, bền bỉ, đòi hỏi bản thân giáo viên phải kiên trì, nỗ lực nhiều trong tự học, tự rèn bên cạnh sự quan tâm, động viên, khuyến khích của cán bộ quản lí các đơn vị, các cấp, các ngành.
  8. b) Chỉ đạo các cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với các tổ chức, chính quyền làm tốt công tác bồi dưỡng, phân công dạy tăng, thay theo quy định, tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn.
  9. c) Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban ngành hỗ trợ giáo viên tham gia bồi dưỡng theo quy định.
  10. d) Sử dụng kinh phí từ các nguồn: Chương trình MTQG GD&ĐT, ngân sách thành phố… để tập trung bồi dưỡng cho giáo viên cấp THCS và THPT, phấn đấu đạt chuẩn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh trước năm 2016.
  11. e) Chỉ đạo, hướng dẫn để các đơn vị, trường học quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, thường xuyên tạo điều kiện để giáo viên có thể yên tâm vừa tham gia giảng dạy, vừa tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. Các đơn vị, trường học cần xem việc bồi dưỡng của giáo viên là quyền lợi học tập nhưng cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của giáo viên để từ đó có những biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm động viên, tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành các đợt bồi dưỡng và đạt kết quả tốt nhất.

  Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng năm 2015./.