Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp tham mưu xã hội hóa giáo dục mầm non

Biện pháp tham mưu xã hội hóa giáo dục mầm non

Thông tin sản phẩm

 • Biện pháp tham mưu xã hội hóa giáo dục mầm non

  Các biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia

  Hiện nay Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục mầm non vì giáo dục mầm non giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bởi vậy đã đề ra những quyết định chính sách phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo cơ sở cho trẻ phát triển toàn diện.

  Muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt thì cần phải thực hiện xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị mầm non giáo dục mầm non. Công tác đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho giáo dục mầm non hiện nay còn hạn chế, đang đứng trước thách thức lớn đòi hỏi các cấp lãnh đạo, các cấp, các ban ngành quan tâm để thực hiện tốt công tác xây dựng phát triển cơ sở vật chấttrang thiết bị dạy học, đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong quá trình chỉ đạo.

  Biện pháp tham mưu xã hội hóa giáo dục mầm non

  Biện pháp tham mưu xã hội hóa giáo dục mầm non

  Cơ sở vật chất là điều kiện quyết định đến chất lượng CS- ND- GD trẻ. Muốn làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất thì vai trò của người hiệu trưởng phải nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành học triển khai thực hiện tốt các đề án về phát triển giáo dục mầm non. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tầm quan trọng của bậc học, việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học trên toàn xã hội. Biết đầu tư suy nghĩ và xây dựng kế hoạch cụ thể, tìm các giải pháp thích hợp để làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất cho trường mình, đảm bảo yêu cầu mục tiêu đề ra. Thực hiện giáo dục trẻ trong nhà trường với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc CS- ND- GD trẻ.

  Bản thân tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, các cấp, các ngành, sự ủng hộ đầu tư của toàn dân cùng với sự phấn đấu vượt khó khăn của bản thân và sự đồng tâm nhất trí cao của tập thể nhà trường cùng phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng CS- ND- GD trẻ, phấn đấu trường mầm non A xã Tứ Hiệp đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

  1. Bài học kinh nghiệm:

  Trong quá trình thực hiện đề tài này bản thân tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm như sau:

  – Để làm tốt công tác xây dựng CSVC đòi hỏi người cán bộ quản lý phải làm tốt công tác tham mưu, công tác vận động xã hội hoá giáo dục, gắn bó mật thiết với các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương tạo được mối quan hệ chặt chẽ để xây dựng nhà trường.

  – Tổ chức xây dựng, bảo quản tốt CSVC, sử dụng tối đa phương tiện giáo dục.

  – Biết lồng ghép CSVC của nhà trường vào kế hoạch năm học và kế hoạch dài hạn của nhà trường.

  – Cần xây dựng kế hoạch một cách chu đáo, đề ra chỉ tiêu cụ thể, đề xuất những biện pháp khả thi trong xây dựng CSVC.

  – Không ngừng nâng cao chất lượng CS- ND- GD trẻ.

  – Phối hợp các chương trình, dự án, nguồn thu khác để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

  – Tiến hành sơ kết, tổng kểt rút ra bài học kinh nghiệm bổ sung cho quá trình xây dựng CSVC thiết bị dạy học.

  1. Khuyến nghị:

  Qua thực tế về công tác xã hội hoá để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường tôi có khuyến nghị như sau:

  + Mỗi cán bộ quản lý phải biết phát huy nội lực, tận dụng nguồn thu để xây dựng kế hoạch, xây dựng CSVC cho nhà trường.

  + Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non cụ thể là đầu tư kinh phí để gom các điểm lẻ, quan tâm kịp thời tới các cơ sở giáo dục khi bị xuống cấp.

  + Đề nghị các cấp xét duyệt phổ biến rộng rãi các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao để kinh nghiệm đựơc ứng dụng trong thực tế.

  Rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo cũng như hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm mầm non các cấp góp ý, bổ sung cho tôi để tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý và xây dựng cơ sở vật chất trong những năm tiếp theo.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1- Chu Mạnh Nguyên: Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non tập 3- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội 2005.
  2- Phạm Thị Châu: Quản lý Giáo dục mầm non- Trường CĐSP Nhà trẻ- Mẫu giáo Trung ương I- Xí nghiệp in tổng hợp Bộ Nội Vụ 1994.
  3- Chiến lược giáo dục mầm non từ năm 1998 đến năm 2020- Vụ Giáo dục mầm non – Viện nghiên cứu phát triển giáo dục- NXB Hà Nội 1999.
  4- Luật giáo dục và nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành- NXB Lao động- Xã hội 2007.
  5- Quyết định ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia số 36/ 2008/ QĐ- BGDĐT ngày 18/ 07/ 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo.
  6- Sổ tay công tác nhà trường- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội- NXB Hà Nội 2008.

   

  Link tải tài liệu:    http://tinyurl.com/m4vc3gm