Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

Thông tin sản phẩm

 • biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

  BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, TAY NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH VĨNH TÂN

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Ngày nay, đất nước ta đang trên đường đổi mới, với xu thế kinh tế xã hội ngày càng phát triển trong giai đoạn cách mạng khoa học – kĩ thuật và công nghệ, khối lượng kiến thức của con người ngày một gia tăng, các phương tiện thông tin đại chúng được phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi giáo dục tiểu học cần phải chuyển mình và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, đổi mới phương pháp trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thay đổi về chất trong đội ngũ. Quá trình rèn luyện nghề nghiệp này đòi hỏi đội ngũ phải thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình.

  Việc rèn luyện nghề nghiệp phải được diễn ra thường xuyên đáp ứng nhu cầu mà ngành cũng như xã hội đặt ra. Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học quy định người giáo viên Tiểu học cần phải đảm bảo đủ ba yếu tố cơ bản: “Phẩm chất đạo đức, Tư tưởng chính trị, Kiến thức và Kĩ năng sư phạm ” và điều 63 của Luật giáo dục có nêu: “Nhà giáo dục không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học”. Vì vậy, đứng trước yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục, với vai trò của người quản lý phải làm gì để giúp đội ngũ nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, nâng cao về tay nghề và kịp thời nắm bắt được các yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục hiện nay?

  Từ trước đến nay, người giáo viên luôn giữ vai trò quyết định trong việc biến mục tiêu giáo dục trở thành hiện thực, bảo đảm hiệu quả và chất lượng giáo dục. Đặc biệt giáo dục tiểu học là bậc giáo dục nền tảng, tạo cho trẻ một cơ sở ban đầu vững chắc. Từ đó các em có sức bật và tiếp tục học lên những bậc học trên. Chính vì vậy, giáo viên tiểu học là người giáo viên tổng thể và cũng có thể nói giáo viên tiểu học là người đại diện cho trường tiểu học, cho xã hội tổ chức quá trình phát triển của trẻ. Để có hiệu quả cao trong giảng dạy đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải vững về chuyên môn nghiệp vụ, có tư cách đạo đức chuẩn mực, có năng lực thực hiện giáo dục toàn diện, đồng thời phải có trình độ đào tạo sư phạm đúng quy định của Bộ giáo dục. Đội ngũ có vững chuyên môn nghiệp vụ hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào nhà quản lí. Người quản lí phải có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trong trường.

  Để công tác giáo dục có hiệu quả cao, ngoài tinh thần trách nhiệm, giáo viên cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Vai trò của người quản lý trong nhà trường phải được thể hiện như thế nào để đáp ứng được yêu cầu đặt ra hiện nay là đổi mới phương pháp giảng dạy, là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. Làm thế nào để thúc đẩy được đội ngũ nhận thức đúng và tiếp cận với sự đổi mới đó? Hơn thế nữa đội ngũ trong nhà trường phải có chuyên môn nghiệp vụ tay nghề vững vàng, đồng bộ. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Tân”.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
  2. Cơ sở lý luận
  3. a) Vai trò của người giáo viên: Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

  Giáo dục là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân, nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Các thầy cô giáo có  nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà, là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Không có thầy giáo thì không có giáo dục…không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế – văn hoá”. Để xứng đáng với danh hiệu “ Người kỹ sư tâm hồn”, “ người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá”, mỗi người thầy giáo phải không ngừng học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, thực sự vừa “hồng” vừa “chuyên”. Để làm được như vậy thì “ giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thế mới làm được nhiệm vụ, nếu dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, là tự đào thải mình trước. Phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo con em, cải tạo xã hội”.

  Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

  Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

   

  1. b) Nguyên tắc bồi dưỡng giáo viên: Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

  – Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên là công việc cấp bách trước yêu cầu đổi mới của giáo dục. Bồi dưỡng phải đảm bảo tính thống nhất giữa tư tưởng, chính trị, đạo đức với chuyên môn nghiệp vụ.

  – Hoạt động bồi dưỡng giáo viên cần phải liên tục, thường xuyên.

  – Phân tích nhu cầu của giáo viên để đưa ra nội dung, phương pháp phù hợp.

  1. c) Nội dung bồi dưỡng giáo viên: Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

  – Trong bối cảnh tình hình xã hội phát triển hiện nay, người giáo viên phải có ý thức, có nhu cầu và tiềm năng, không ngừng hoàn thiện về đạo đức, nhân cách, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động sư phạm, biết phối hợp nhịp nhàng với tập thể nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. Trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm chỉ là đào tạo ban đầu, đặt cơ sở cho quá trình đào tạo tiếp theo, trong đó sự tự học, tự đào tạo, công tác giảng dạy thực tế hàng ngày đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành đạt của mỗi giáo viên.

  – Phương pháp dạy học ngày nay đổi mới tập trung vào vai trò của học sinh, từ kiểu học thông báo đồng loạt sang kiểu hoạt động phân hoá. Giáo viên không còn là người truyền đạt kiến thức mà là người gợi mở, hướng dẫn, tổ chức, cố vấn, trọng tài cho các hoạt động tìm tòi, tranh luận của học sinh. Công nghệ thông tin được áp dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình dạy học. Nếu không muốn tụt hậu giáo viên cần sớm tìm hiểu và nắm vững tin học cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

  – Trước yêu cầu đổi mới đối với người giáo viên nêu trên, nội dung bồi dưỡng giáo viên rất đa dạng, phong phú. Nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau cần được trang bị để nâng cao trình độ giáo viên về mọi mặt.

  1. Thực trạng vấn đề Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên
  2. a) Thuận lợi:

  – Đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ gắn bó với nghề, có tâm huyết với công tác giáo dục.

  – Cơ sở vật chất phụ vụ cho hoạt động dạy và học còn nhiều khó khăn thiếu thốn.

  1. b) Khó khăn:

  – Một số giáo viên lớn tuổi, ít quan tâm phấn đấu để nâng cao trình độ.

  – Một vài giáo viên tiếp cận với phương pháp mới còn nhiều hạn chế. Khi dạy còn nặng nề truyền thụ kiến thức theo con đường mòn, chưa phát huy sự sáng tạo của học sinh.

  – Một số giáo viên mới ra trường thì hạn chế kinh nghiệm, tay nghề còn non trẻ nên rất cần được quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệm vụ sư phạm. Chính vì vậy mà tay nghề cũng như trình độ của đội ngũ chưa được đồng đều.

  1. Nội dung – biện pháp thực hiện đề tài: Biện pháp nâng cao trình độ giáo viên

  Để thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tay nghề cho đội nũ CB-GV trường, trong năm qua, tôi đã thực hiện một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, nâng cao hiệu quả giáo dục của đơn vị như sau:

  3.1. Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết:

  Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trước hết phải xây dựng được tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết

  Căn cứ vào các tiêu chuẩn của một tập thể vững mạnh, tôi đã đặt ra những lộ trình, kế hoạch phấn đấu, từng bước xây dựng tập thể sư phạm trường TH Vĩnh Tân đạt tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết như:

  – Đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể: Các thành viên thực sự gắn bó với nhau. Xu hướng phát triển của tập thể đó luôn ở thế đi lên, có tinh thần biểu hiện đoàn kết, gắn bó, lòng nhân ái, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong tập thể. Tinh thần đoàn kết trong tập thể phải được xây dựng trên cơ sở đấu tranh vì lợi ích chung. Sự đoàn kết trong tập thể còn biểu hiện ở ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, ở sự cộng tác giữa người này với người khác. Tập thể tiến bộ phải có dư luận lành mạnh, dư luận đó có tác dụng động viên kịp thời những việc làm tốt và ngăn chặn những thái độ và hành vi xấu.

  – Nắm vững và thực hiện tốt đường lối quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước: Có nhận thức chính trị sâu sắc và hết lòng thương yêu học sinh, luôn tận tâm, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

  – Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Nhà Nước, quy chế của ngành và nội quy của trường. Có sự thống nhất ý chí và hành động của mọi thành viên, tạo nên sức mạnh của tập thể đó. Có mục tiêu rõ ràng, có quy chế cụ thể và mỗi thành viên phải luôn lấy đó làm căn cứ cho hoạt động của mình.

  – Chấp hành nội quy, quy chế của ngành, của nhà trường, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chính sách, luật pháp Nhà Nước. Mỗi thành viên phải xây dựng cho mình thói quen “sống có trách nhiệm “đồng thời vận động mọi người xung quanh mình phải có ý thức đó.

  – Luôn có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ, phấn đấu trở thành con người mới có phẩm chất, năng lực, sức khoẻ là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

  – Có nâng cao trình độ về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ mới có đủ năng lực để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến cả độ cao và sự đồng đều. Tức là không có sự chênh lệch quá lớn về nhận thức và hành động giữa các thành viên trong tập thể, đảm bảo sự phối hợp hài hoà, ai cũng phát huy hết mặt mạnh của mình.

  Từ những căn cứ nêu trên, tôi đã đề ra một số biện pháp cụ thể phấn đấu để xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, vững mạnh; luôn phấn đấu làm tốt công tác quản lý đội ngũ:

  Căn cứ vào tình hình đội ngũ, tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trung hạn (5 năm), ngắn hạn (hằng năm) để từng bước có hướng bồi dưỡng tạo nguồn cho đội ngũ. Mà như chúng ta đã biết công tác bồi dưỡng đội ngũ là yêu cầu có tính chiến lược, phải làm sao để xây dựng được phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong tập thể sư phạm nhà trường, để mọi thành viên đều thấy rằng vai trò của công tác tự học, tự bồi dưỡng là một vấn đề rất cần thiết và đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ – giáo viên.

  Ngoài ra, tôi đã xác định công tác bồi dưỡng phải có sự thống nhất giữa bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ và trên cơ sở các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong thực tiễn.

  Song song với công tác bồi dưỡng đội ngũ là công tác quy hoạch đội ngũ: phải làm sao để đội ngũ phải có lực lượng nòng cốt, lực lượng kế thừa; đây là những nhân tố tiêu biểu, tích cực, những CB-GV cốt cán về từng mặt, đó là những giáo viên giỏi, những giáo viên uy tín trong tập thể, nổi trội về chuyên môn, nghiệp vụ, về tư tưởng, đạo đức, được phân phối đều và có trọng điểm ở các khối lớp, các bộ môn, các hoạt động. Ngoài ra, luôn chú ý bồi dưỡng đội ngũ đồng bộ về trình độ tay nghề (tức là trình độ các giáo viên tương đối đồng đều) và đồng bộ về độ tuổi: Trong tập thể cần có người lớn tuổi, trung bình và trẻ tuổi để đảm bảo được tính liên tục, tính kế thừa trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

  Công tác đánh giá đội ngũ cũng là một việc làm không kém phần quan trọng, vì có đánh giá đúng mới lựa chọn, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý, sử dụng đúng khả năng tiềm ẩn mỗi người, là căn cứ để tạo động lực, đẩy mạnh vai trò của thi đua – khen thưởng.

  3.2. Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ, phân công công việc hợp lý, phù hợp sở trường, năng lực từng cá nhân:

  Để giúp cho đội ngũ có điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho anh em trong đơn vị được phát huy hết năng lực, tính chủ động, sáng tạo của bản thân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; tôi đã tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt: Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên về lịch sử bản thân, quá trình đào tạo, khả năng công tác, trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, sở trường, nguyện vọng của từng giáo viên, công nhân viên thông qua một số biện pháp tìm hiểu tích cực như:

  + Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáo viên.

  + Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp.

  + Qua lắng nghe và phân tích dư luận.

  + Qua chất lượng công việc đã giao.

  Từ việc nắm bắt cụ thể tình hình đội ngũ, tôi đã sắp xếp phân công việc các thành viên trong nhà trường sao cho thật sự phù hợp và hiệu quả. Đây là khâu hết sức quan trọng, phân công việc hợp lí sẽ tạo điều kiện cho mọi người phát huy được tài năng, nâng cao chất lượng giáo dục. Chuyên môn nắm được mặt mạnh, mặt yếu của mỗi giáo viên phối hợp với Hiệu trưởng phân công hợp lí và kết hợp bồi dưỡng sử dụng lâu dài.

  Trong phân công đội ngũ tôi luôn đặt ra cho mình một số nguyên tắc cần chú ý khi phân công và cố gắng thực hiện theo các nguyên tắc đã đề ra

  + Quán triệt quan điểm sử dụng theo đào tạo.

  + Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo vì lợi ích của học sinh (bố trí giáo viên cũ xen giáo viên mới, giáo viên giỏi kèm giáo viên còn hạn chế để hỗ trợ khi soạn giảng và trao đổi kinh nghiệm.)

  + Đảm bảo khối lượng công việc vừa phải đối với mỗi giáo viên.

  + Quan tâm đúng mức tới nguyện vọng, sức khoẻ của mỗi thành viên.

  3.3. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ thông qua nhiều nội dung, biện pháp, hình thức:

  1. a) Xác định rõ ý nghĩa, vai trò của công tác bồi dưỡng: Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ mới đem lại cho người giáo viên một cái vốn tối thiểu để dạy học và giáo dục. Trình độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một cách tự giác, độc lập, khi thường xuyên rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, khi không ngừng học tập.

  Những sự thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, những tiến bộ to lớn về khoa học và công nghệ – tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải học, học nữa, học mãi. Điều này lại càng đúng với người giáo viên khi đối tượng của lao động sư phạm tiểu học – trẻ em với tất cả tiềm năng vô tận – đang phát triển rất nhanh về mọi mặt. Không phải ngẫu nhiên mà K.D.U-sin-xki đã từng nhận xét rằng: “Người giáo viên còn sống chừng nào thì còn học; khi nào ngừng học tập thì lúc đó con người giáo viên chết trong anh ta”. Tương tự như vậy có thể nói rằng khi một con người đã tự cho mình là hoàn chỉnh về đạo đức thì đạo đức của người đó cũng bắt đầu xuống cấp.

  1. b) Thực hiện tốt vai trò tham mưu với lãnh đạo cấp trên: công tác tạo đội ngũ kế thừa là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết cho sự phát triển bền vững, có tính kế thừa của đội ngũ. Do đó từ kế hoạch phát triển của đội ngũ, tôi đã tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để đề cử các CBQL; giáo viên nguồn của đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng về quản lí, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị. Chính vì thế mà đội ngũ CBQL; giáo viên của trường đã từng bước được phát bồi dưỡng, phát triển vững chắc và đạt trình độ nâng dần qua từng năm.
  2. c) Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán; giáo viên tổ khối trưởng:

  Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động cho tổ chuyên môn:

  Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu đã định hướng cho khối trưởng kế hoạch chung của nhà trường, từ đó dựa trên đặc điểm tình hình giáo viên, tình hình học sinh trong khối phối hợp với kế hoạch năm học của bộ phận chuyên môn khối trưởng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho khối mình.

  Đồ dùng dạy học mầm non

  Kế hoạch chủ yếu đề ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh cũng như các hoạt động bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn khối, dự giờ thăm lớp, thao giảng do giáo viên tự chọn dựa vào tình hình thực tế của khối.Chú ý tập trung vào chủ đề năm học: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”.

  Coi trọng sinh hoạt tổ khối chuyên môn: Đảm bảo 3 nội dung chính trong các buổi sinh hoạt:

  – Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đã thực hiện: Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đã đạt được theo kế hoạch đề ra, tổ khối tập trung đánh giá sâu những ưu điểm, tồn tại của tổ khối trong thời gian qua và bàn bạc đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian tới xoay quanh các nội dung:

  + Thực hiện chương trình; điều chỉnh dạy học: Tiến độ, thuận lợi, khó khăn.

  + Việc dự giờ, thăm lớp, tổ chức chuyên đề, các hoạt động trọng tâm ….. đã thực hiện (lưu ý việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết, đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học )

  – Đi sâu trao đổi, bàn bạc kỹ về việc đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới soạn giảng:

  + Thực hiện đổi mới soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.

  + Thông qua những kiến thức, kỹ năng trọng tâm.

  + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong soạn giảng.

  + Thông nhất các hướng, biện pháp thực hiện các bài dạy khó trong tuần.

  – Bồi dưỡng chuyên môn: Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp, bàn biện pháp thực hiện. Thảo luận các vấn đề nổi bật về chuyên môn.

  Cụ thể: Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ trưởng cần thông báo cho giáo viên chuẩn bị trước nội dung thảo luận. Chú ý giải quyết những vấn đề trọng tâm về chuyên môn, giáo viên cùng nhau trao đổi, chia sẻ những khó khăn và tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

  Qua buổi họp, tổ trưởng cùng với giáo viên đưa ra nhận định về việc giảng dạy trong tuần đồng thời cùng nhau thảo luận bàn bạc xác định kiến thức trọng tâm của từng bài ( đặc biệt đối với những bài mà giáo viên cho là kiến thức “nặng”, không đủ thời gian để dạy ) để từ đó lập kế hoạch điều chỉnh hoặc đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nội dung bài cũng như đối tượng học sinh của từng lớp.

  Người tổ trưởng phải nắm bắt chương trình theo chiều dài bộ môn, xác định được kiến thức trọng tâm để phân bố thời gian cho hợp lý và đi đúng mục tiêu trọng tâm của bài dạy.

  Triển khai kế hoạch của khối nhằm giúp giáo viên kịp thời cập nhật thông tin, bàn bạc biện pháp để các thành viên trong tổ khối cùng thực hiện tốt kế hoạch tổ khối đã đề ra.

  Tạo thư viện thông tin cho giáo viên: nhân rộng những trang web để giáo viên truy cập thông tin, những mẩu thông tin cần thiết trên sách, tạp chí phục vụ tốt cho bài dạy.

  Tổ trưởng phải tham mưu cho ban giám hiệu để tổ chức chuyên đề dựa trên những khó khăn thực tế mà giáo viên trong khối gặp phải trong quá trình giảng dạy. Kết hợp thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm, giúp đỡ giáo viên.

  Quán triệt các tổ khối trưởng cần làm thế nào để buổi sinh hoạt tổ khối trở thành nhu cầu thật sự đối với giáo viên phải làm sao cho nội dung của buổi họp cần cụ thể, thiết thực. Đồng thời người quản lý chuyên môn phải can thiệp đúng lúc, gợi mở kịp thời để giáo viên mạnh dạn chia sẻ, trao đổi ý kiến . Qua đó người quản lý sẽ nhận định đúng hơn sở trường của từng người để bố trí công việc cho hợp lý.

  Phát huy vai trò “đầu tàu” của tổ trưởng chuyên môn: phương pháp nâng cao trình độ chuyên môn

  Luôn định hướng và tạo mọi điều kiện để tổ khối trường luôn là người nhiệt tình, kiên quyết, dám quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc.

  Là người bạn, người đồng nghiệp chân thành, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đóng góp tích cực xây dựng tập thể vững mạnh để các thành viên trong mỗi tổ khối có sự hợp tác thống nhất trong mọi hành động. Tổ khối là bộ phận nòng cốt đẩy mạnh chất lượng giáo dục và giảng dạy trong nhà trường.

  1. d) Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên:

  Bồi dưỡng nhận thức cho đội ngũ: phương pháp nâng cao trình độ chuyên môn

  Nhận thức của giáo viên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả giáo dục của nhà trường. Nếu mọi người nhận thức đúng, thông suốt thì công việc sẽ được thực hiện một cách trôi chảy và đưa đến hiệu quả cao. Chính vì lẽ đó, khi triển khai bất kỳ văn bản nào của ngành hoặc của trường, ban giám hiệu đều phát cho mỗi khối một bộ ( tùy theo nội dung tính chất của văn bản) để giáo viên trong khối thảo luận, nghiên cứu sau đó cùng chia sẻ với ban giám hiệu, những vướng mắc sẽ được giải thích một cách thỏa đáng. Sau đó ban giám hiệu và giáo viên cùng nhau đề ra biện pháp thực hiện hữu hiệu. Thực hiện tốt điều này đã giúp cho guồng máy của nhà trường hoạt động nhịp nhàng và đạt được hiệu quả rất khả quan.

  Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: phương pháp nâng cao trình độ chuyên môn

  BGH luôn tạo điều kiện để 100% giáo viên được tham gia học tập, tham dự các lớp tập huấn, các buổi chuyên đề do ngành tổ chức. Sau khi dự chuyên đề xong, trong buổi họp khối, giáo viên cùng nhau phân tích chuyên đề sẽ áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình nhà trường, đặc điểm học sinh của từng lớp, tránh trường hợp vận dụng một cách rập khuôn, máy móc.

  Qua thăm dò ý kiến của giáo viên, chịu khó lắng nghe nhu cầu thật sự của họ, bản thân tôi luôn chỉ đạo, trao đổi kịp thời với các Phó Hiệu trưởng để tạo sự nhịp nhàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Nhà trường đã trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại, kết nối mạng Internet, cung cấp các loại sách báo về giáo dục có liên quan đến công tác giảng dạy để họ tham khảo nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng. Công việc này đã giúp cho giáo viên có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời làm cho bài giảng của mình ngày càng trở nên thiết thực và phong phú.

  Hàng tháng nhà trường đều tổ chức các buổi chuyên đề, quan tâm hơn với những chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ( soạn giáo án vi tính, dạy trên chương trình PowerPoint ) hay duy trì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với ba vòng: SKKN, kiểm tar năng lực và thực hành ( dạy 1 tiết ở khối đang phụ trách và bốc thăm dạy 1 tiết ở khối khác) tạo điếu kiện để giáo viên có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau về các hình thức tổ chức cũng như phương pháp dạy học tích cực. Sau mỗi tiết dạy chúng tôi thường ngồi lại với nhau để chia sẻ, rút kinh nghiệm để tiết dạy được hoàn thiện hơn. Điều quan trọng là thông qua hội thi, giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm đồng thời là cơ sở để xây dựng tâm lý vững vàng, bản lĩnh sư phạm cho bản thân.

  Phát huy vai trò của công tác dự giờ, thăm lớp: phương pháp nâng cao trình độ chuyên môn

  Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ thăm lớp giúp đỡ giáo viên( có báo trước, đột xuất) tạo tâm lý ổn định cho giáo viên đồng thời giải quyết ngay những vướng mắc, những khó khăn mà giáo viên gặp phải trong từng bài dạy cụ thể. Đây chính là cơ hội để thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, biết phối hợp linh hoạt và hợp lý những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy của giáo viên nhằm tích cực hóa các hoạt động dạy học khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo nhằm khai thác triệt để khả năng của giáo viên giúp giáo viên tự tin, chủ động hơn trong quá trình giảng dạy. Nhà trường nhân rộng những tiết dạy hiệu quả, đảm bảo tiêu chí “ Dạy thật – Học thật.”

  Bồi dưỡng sử dụng đồ dùng dạy học: Ban giám hiệu phối hợp với bộ phận thiết bị luôn động viên, khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học, thiết kế giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin, đây chính là cơ hội để giáo viên được thể hiện ý tưởng của mình. Hoạt động này giúp giáo viên nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động dạy học của mình.

  Đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trong từng môn, từng bài cụ thể. Qua các buổi dự giờ, chúng tôi luôn tư vấn cho giáo viên cách làm và sử dụng đồ dùng dạy học sao cho triệt để và đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Tổ chức các buổi giao lưu hoạt động chuyên môn trong, ngoài nhà trường

  – Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm trong nhà trường giữa các tổ khối, giữa GV có nhiều kinh nghiệm với GV mới ra trường, giữa các GV có năng khiếu, có năng lực tốt về một lĩnh vực nào đó: Toán, Tin học, Rèn chữ đẹp…Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để động viên giáo viên tích cực tự học, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, luôn cầu thị tiến bộ, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp; Ban giám hiệu nhà trường phải luôn quan tâm sâu sát, đi đầu gương mẫu, cùng học hỏi – cùng làm với giáo viên thì mới hiểu được họ yếu ở điểm nào, gặp khó khăn ở khâu nào, cần giúp đỡ gì và phải là bộ phận kết nối, là trung tâm  tạo ra một môi trường học hỏi chuyên môn tích cực

  – Bên cạnh đó, một số CB-GV cốt cán thường xuyên được tạo điều kiện giao lưu với các đơn vị trường học khác trong và ngoài huyện theo sự tổ chức của các cấp lãnh đạo Phòng GD, Sở GD về các hoạt động dạy – học, tất nhiên sẽ học tập thêm nhiều điều mới, điều hay để triển khai cho đồng nghiệp cùng học tập. Bởi vì “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, khi các đơn vị tổ chức bất cứ chuyên đề nào cũng đòi hỏi phải có sự đầu tư nhiều hơn về thời gian, công sức, chất xám và cả việc phải học hỏi ở những người giỏi hơn. Như vậy, vô hình chung đã đẩy mạnh việc rèn kỹ năng, tự học và học hỏi đồng nghiệp với tất cả những người tham dự. Nếu môi trường giao lưu càng rộng, càng nhiều đơn vị tham gia thì nội dung giao lưu, học tập càng phong phú và đa dạng.

  – Tuy nhiên, bất kì một nội dung nào được giao lưu học tập cũng phải có sự chọn lọc, cải tiến sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương về nguồn lực và nhân lực.

  1. Phát huy tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường
  2. a) Xây dựng dư luận tập thể lành mạnh: Qua dư luận tập thể, ban giám hiệu có thể đoán biết được trạng thái tinh thần của tập thể CB-GV-NV đơn vị mình, biết được sự phản ứng của họ đối với các tác động quản lý. Dùng dư luận tập thể để điều chỉnh hành vi của các thành viên, nhằm tạo sự thống nhất trong tập thể trên cơ sở tận tình góp ý, cùng giúp nhau tiến bộ và từng bước xây dựng tập thể văn hóa, văn minh

  – Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng nghiệp chân thành giữa các thành viên trong tập thể: Tăng cường việc xây dựng các mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể từ nhân cách của mỗi người: lòng yêu mến tôn trọng đồng nghiệp – học sinh, quan tâm hợp tác giáo dục, lo lắng công việc chung của tổ, của trường, trách nhiệm với xã hội, ý thức tổ chức, tôn trọng lãnh đạo.

  – Dân chủ hoá hoạt động của tổ, nhà trường; tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào những công việc chung tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh.

  – Quan tâm đến dư luận quần chúng: Biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, thắc mắc, tạo sự hoà hợp thống nhất, gắn bó các thành viên trong tổ, nhà trường

  – Các thành viên trong nhà trường thực sự đoàn kết, đấu tranh phê bình và tự phê bình. Thực hiện vô tư, công bằng trong xử sự, tạo sự tin yêu của tập thể

  1. b) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của mọi thành viên:

  – Chăm lo cho đồng nghiệp, phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình đời sống giáo viên với tổ chức công đoàn.

  – Phối hợp chặt chẽ với công đoàn để động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của giáo viên.

  1. c) Xây dựng phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường:

  Qua phong trào thi đua, mọi người có cơ hội để tự biểu hiện mình, làm tăng thêm sự say mê sáng tạo trong nghề nghiệp. Để thi đua thực sự có ý nghĩa, trong tổ chức tôi luôn đảm bảo các yêu cầu sau:

  – Bám sát mục tiêu là nâng cao chất lượng dạy và học.

  – Có mục tiêu, chương trình, kế hoạch cụ thể, tiêu chuẩn thi đua rõ ràng công khai, sát thực tế, khả thi.

  – Tổ chức chỉ đạo sát sao, kiểm tra thường xuyên.

  – Có tổng kết rút kinh nghiệm nghiêm túc.

  – Khen thưởng công bằng, có kết hợp động viên tinh thần, khuyến kích bằng vật chất.

  Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non